1957

Plaza Watch Skandinavien - - Omega Speedmaster -

”Bro­ad Ar­row” blir den förs­ta Speed­mas­tern som ser da­gens ljus an­no 1957 och tic­kar likt hjär­tat hos ett ny­fött barn. Kloc­kan är li­te av en an­fa­der i en hel fa­milj av fram­ti­da Speedmaster-le­gen­der. Nam­net kom­mer från vi­sar­nas form­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.