Gröns­kan­de ur­kraft

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll -

Fo­to­gra­fen Ro­stam Zan­di in­spi­re­ras av sko­gen, grä­ver ned sig bland lö­ven och fång­ar ti­dens ex­klu­si­va klock­mär­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.