Ejer af døds­fa­brik skjul­te for­mue

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Ritzau/AFP

Bang­la­desh. Eje­ren af byg­nin­gen Ra­na Pla­za, der styr­te­de sam­men i Bang­la­desh i 2013, er idømt tre års fa­engsel for ik­ke at op­ly­se myn­dig­he­der­ne om sin for­mue. Det er den hø­je­ste straf for ik­ke at gi­ve for­mu­e­op­lys­nin­ger til en myn­dig­hed, der be­ka­em­per kor­rup­tion. Han har an­ket sin dom. Fle­re end 1.100 men­ne­sker om­kom, da byg­nin­gen, der hu­se­de en tøj­fa­brik, styr­te­de sam­men. Eje­ren, So­hel Ra­na, er an­kla­get for fle­re ting i den ver­se­ren­de sag – her­un­der drab. Han blev an­holdt få da­ge ef­ter ulyk­ken på gra­en­sen til In­di­en, hvor­til han an­gi­ve­ligt for­søg­te at flyg­te. Han og 37 an­dre ri­si­ke­rer døds­straf, hvis de fin­des skyl­di­ge i den mest al­vor­li­ge an­kla­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.