Pen­kowa må ik­ke ha­ve pa­tien­ter

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Ritzau

Ar­bejds­for­bud. Den tid­li­ge­re pro­fes­sor Mi­le­na Pen­kowa må ik­ke ha­ve no­get med pa­tien­ter at gø­re. Sty­rel­sen for Pa­tient­sik­ker­hed har ud­stedt et ar­bejds­for­bud på to må­ne­der til den om­tal­te hjer­ne­for­sker, der nu dri­ver hjem­mesi­den Hjer­ne­eks­per­ten, hvor hun kal­der sig rå­d­gi­ver. Om­drej­nings­punk­tet i sa­gen er, at Mi­le­na Pen­kowa nok er la­e­ge, men hvis hun skal ar­bej­de som la­e­ge, skal hun va­e­re un­der så­kaldt su­per­vi­sion fra en an­den la­e­ge. Mi­le­na Pen­kowa er ufor­stå­en­de over for for­bud­det og me­ner ik­ke, at hun har dre­vet la­e­ge­prak­sis el­ler vir­ket som la­e­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.