En Dår­lig dag for ...

Politiken - - VOORZIJDE PAGINA - Tom­my.gron@pol.dk

Ta­ro Aso. Fil­min­struk­tø­ren Lars von

Tri­er er ik­ke den ene­ste, der kan kom­me galt af sted med en mal­pla­ce­ret na­zi­kom­men­tar. Se­ne­ste brø­ler kom­mer fra den ja­pan­ske fi­nans- og vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Ta­ro Aso, der ud­tal­te føl­gen­de til ssi­ne po­li­ti­ske kol­le­ger: »Det hand­ler om re­sul­ta­ter. Hit­ler slog mil­li­o­ner ihjel, så selv om han hav­de rig­ti­ge mo­ti­ver, var han sta­dig ond«. Få ti­mer ef­ter var mi­ni­ste­ren ude med en und­skyld­ning, hvor han un­der­stre­ge­de, at Hit­ler na­tur­lig­vis hav­de dår­li­ge mo­ti­ver. Det er i øv­rigt ik­ke før­ste gang, den 76-åri­ge Ta­ro Aso gør i na­zi­na­el­der­ne. I 2013 måt­te han til­ba­ge­tra­ek­ke en ud­ta­lel­se om, at na­zi­ster­ne kun­ne la­e­re Ja­pan en ting el­ler to om at aen­dre for­fat­nin­ger.

Ar­kiv­fo­to: Is­sei Ka­to/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.