Bel­gi­ens bit­re sprogstrid

Politiken - - TEMA -

Flan­dern. Frem til 1830 var Bel­gi­en en del af Hol­land, men

de fransk­ta­len­de val­lo­ne­re i syd var møg­su­re over at skul­le ta­le hol­land­sk. Ef­ter sej­ren i løs­ri­vel­ses­kri­gen kom nog­le af de flam­ske (hol­land­ske) re­gio­ner med i det nye land.

Li­ge si­den har der va­e­ret en sprog­lig skil­le­linje mel­lem Flan­dern i nord og Val­lo­ni­en i syd. Den er så hård, at EU’s hjer­teland in­di­mel­lem syn­ker ned i po­li­tisk mud­der. I lange pe­ri­o­der har det va­e­ret umu­ligt at dan­ne en na­tio­nal re­ge­ring på grund af hegns­stri­den. Løs­ri­vel­ses­be­va­e­gel­sen er på stand­by, men kan ak­ti­ve­res af nyt fra re­sten af Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.