TAK TIL RE­GE­RIN­GEN

Politiken - - BAGSIDEN -

ET EGERN SKRI­VER: Det var san­de­lig på ti­de, at re­ge­rin­gen fik ta­get sig sam­men til at fjer­ne nød­de­af­gif­ten. Det har va­e­ret en helt uri­me­lig ar­bejds­byr­de for os egern at skul­le fø­re regn­skab med de lag­re, som vi har va­e­ret nødsa­get til at op­byg­ge, og of­te har vi ik­ke kun­net fin­de dem igen, når det er ble­vet vin­ter, og det er ba­re sur røv, når man nu har be­talt af­gif­ten.

Så vi er godt til­fred­se med re­ge­rin­gens ud­spil. Dog er vi ret li­geg­la­de med be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag og bil­pri­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.