En­gelsk for­lag und­skyl­der

Politiken - - KULTUR - Si­mon.ro­lig­gaard@pol.dk

Bø­ger. Pi­ger får bryster af to år­sa­ger. De skal kun­ne gi­ve mad til ba­by­er, og så får de en pi­ge til at se »vok­sen og at­trak­tiv ud«. Det står i hvert fald i den en­gel­ske bog ’Growing Up for Boys’, hvil­ket har få­et folk til at gå amok på de so­ci­a­le me­di­er.

Nu und­skyl­der for­la­get Us­bor­ne for må­den, de­res gu­i­de­bog til te­e­na­ged­ren­ge be­skri­ver pi­gers bryster på, og lover, at frem­ti­di­ge op­lag vil in­de­hol­de en an­den ord­lyd. Det skri­ver The Gu­ar­di­an.

De­bat­ten blus­se­de op, ef­ter at blog­ge­ren Si­mon Ra­goo­na­nan lag­de bil­le­det af bo­gen på Twit­ter og Fa­ce­book. Ra­goo­na­nan blog­ger om at va­e­re far i det, han kal­der en »mor­do­mi­ne­ret ver­den«, og for­sø­ger at op­dra­ge sin egen dat­ter uden for den »køns­ste­reo­ty­pe ly­se­rø­de sti«, hvor­for bo­gens ob­jek­ti­vi­se­ring af pi­gers bryster faldt ham – nå ja – for bry­stet.

Fle­re gik ef­ter­føl­gen­de på Ama­zon og gav bo­gen dår­li­ge an­mel­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.