Pris til klip­per

Politiken - - KULTUR -

Det er med film­klip­pe­re som med bh’er: Hvis de er go­de, la­eg­ger man ik­ke ma­er­ke til dem, selv om de bå­de løf­ter, for­mer og frem­ha­e­ver. Der­for er det og­så re­la­tivt sja­el­dent, at klip­pe­ar­bej­det og dets udø­ve­re na­ev­nes uden for sna­ev­re ci­ne­ma­ti­ske kred­se. Men nu rå­des der i al­le fald lidt bod på usyn­lig­he­den. For i år går Roos Pri­sen til klip­pe­ren An­ders Vil­lad­sen, der på sit ge­ne­ra­lie­blad har så be­ty­de­li­ge tit­ler som ’Ga­so­lin’ og den ny­li­ge ’Stay Be­hind – min far­fars hem­me­li­ge krig’ af Ida Grøn. Han får pri­sen, der er opkaldt ef­ter in­struk­tø­ren Jør­gen Roos, for sin kom­bi­na­tion af egen­ska­ber, »der får de film, han er in­vol­ve­ret i, til at løf­te sig langt ud over det sa­ed­van­li­ge«, skri­ver prisko­mi­te­en. hen­rik.pal­le@pol.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.