Klas­si­ker ta­ges af pla­ka­ten

Politiken - - KULTUR -

I Memp­his har de få­et nok af Vi­ctor Fle­m­ings we­epie ’Bor­te med bla­e­sten’. Ik­ke for­di folk er ble­vet tra­et­te af at hø­re Clark Gab­le forta­el­le Vi­vi­en Leigh: »Frankly my dear, I don’t gi­ve a damn«. Men for­di fil­men an­gi­ve­ligt er så åben­lyst ra­ci­stisk, at man ik­ke kan for­sva­re at vi­se den som et led i en fol­ke­op­ly­sen­de som­mer­ka­val­ka­de. Den har el­lers va­e­ret vist hvert år i 34 år som en del af The Orp­he­um The­a­ter’s pro­gram, skri­ver The Gu­ar­di­an. Og der har va­e­ret kla­ger, ef­ter at fil­men blev vist i for­ri­ge uge, forta­el­ler bi­o­graf­di­rek­tør Brett Bat­ter­son. »Vi kan ik­ke for­sva­re at vi­se en film, der er uføl­som over for en stor del af den lo­ka­le be­folk­ning«, si­ger han. hen­rik.pal­le@pol.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.