Kri­mi­na­li­se­ring af ka­er­lig­he­den

Politiken - - KULTUR -

ly­der på et års fa­engsel, be­tin­get – for­ud­sat de ik­ke be­sø­ger hjem­sta­ten i 25 år! Først år se­ne­re åb­ner Mil­dreds brev til ju­stits­mi­ni­ster Ro­bert Ken­ne­dy en pro­ces helt til hø­jeste­ret. Jo­el Ed­ger­tons frem­ra­gen­de få­ma­el­te og kejte­de knu­de­mand Ri­chard skyr of­fent­lig­he­den, mens Ruth Neg­gas fortjent oscar­no­mi­ne­re­de rol­le som Mil­dred trods trus­ler­ne ran­ker ryg­gen. Ni­chols for­søm­mer bi­per­so­ner­ne lidt, så de hvi­de ad­vo­ka­ter frem­står tve­ty­digt (of­rer de par­ret for prin­cip­per og me­di­eom­ta­le?), fa­mi­li­en til gen­ga­eld en­ty­digt el­ske­lig. Men ja­ev­ne folks kamp for ka­er­lig­hed og fri­hed uan­set hud­far­ve gri­ber fra først til sidst.

soren.vin­ter­berg@pol.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.