Lisa Jes­per­sen

Politiken - - KULTUR -

Af­gangs­film fra Film­sko­len. Del­ta­ger i den dan­ske kon­kur­ren­ce. Kim Skotte gav den 5 hjer­ter.

El­ses dat­ter bra­en­der hen­de af, og nu be­fin­der El­se sig i sel­skab med to an­dre mi­dal­dren­de kvin­der på et ba­de­ho­tel, hvor en helt an­der­le­des dag ta­ger form. Al­le i den uma­ge trio har de­res eg­ne pro­ble­mer, og sa­er­ligt El­se skal be­slut­te, om li­vet be­hø­ver at va­e­re ke­de­ligt, når man er fyldt 60.

»Li­ge­som novel­len kan kort­fil­men gi­ve plads til den po­e­ti­ske, nøg­ter­ne forta­el­ling. For mig er kort­film me­re en ob­ser­va­tion end en hi­sto­rie. Et sa­er­ligt per­spek­tiv, en ten­dens el­ler et nedslag i til­va­e­rel­sen, som skal gi­ve os stof til ef­tertan­ke. Med ’Sep­tem­ber’ vil­le jeg ger­ne stil­le skar­pt på kvin­der i 60'er­ne, for de sy­nes sa­er­ligt over­se­te«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.