Au­gust Aa­bo

Politiken - - KULTUR -

Del­ta­ger i ho­ved­kon­kur­ren­cen og den dan­ske kon­kur­ren­ce.

Jakob er en bom­be, der ven­ter på at sprin­ge og ta­en­ker fuck det he­le. Fuck reg­ler­ne, provin­sen og en ver­den, der kun gi­ver mu­lig­hed for mord og selv­mord. Men mest af alt: fuck at va­e­re lil­le, grim og uden fuck­ing le­je­mor­de­re i te­le­fon­bo­gen.

»Min film hand­ler om ik­ke at ac­cep­te­re sin plads, om at slå den stør­ste fyr i sko­le­går­den ned, om at få gen­rejs­ning og om at vold­ta­ge sta­tus quo. Jeg er selv tra­et af sta­tus quo. Sta­tus quo i film, i po­li­tik, i li­ge­stil­lings­de­bat­ten, you na­me it, og jeg hå­ber, at fil­men kan vir­ke som en op­for­dring til el­ler en på­min­del­se om ik­ke at ac­cep­te­re, ik­ke la­de sig kue, ik­ke la­de no­gen el­ler no­get dik­te­re ens liv«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.