Ter­ror i 2017: Man­ge by­er i Eu­ro­pa er ble­vet ramt

Fra Istan­bul over Man­che­ster til Bar­ce­lo­na. Ter­r­or­an­greb er ble­vet hyp­pi­ge­re i de eu­ro­pa­ei­ske stor­by­er. Her er nog­le af an­gre­be­ne fra årets løb.

Politiken - - TEMA - METTE SKODBORG

18. au­gust: En hvid va­re­vogn kør­te med stor ha­stig­hed ned ad Bar­ce­lo­nas ho­vedstrøg, Ram­bla­en, og stand­se­de først efter 600 me­ter. Se­ne­re sam­me af­ten på­kør­te sam­me ter­r­or­grup­pe men­ne­sker i by­en Cam­brils syd for Bar­ce­lo­na. An­gre­be­ne ko­ste­de 15 til­fa­el­di­ge li­vet og sår­e­de over 100 på isa­er Ram­bla­en i Bar­ce­lo­na.

18. au­gust: 2 blev dra­ebt og 8 sår­et, da en mand gik til an­greb med en kniv på ga­den i Tur­ku i Fin­land. Den for­mode­de ger­nings­mand er en 18-årig ma­rok­ka­ner.

21. ju­ni: En mand blev skudt og dra­ebt, da han for­søg­te at ud­lø­se en bom­be på ba­ne­går­den Ga­re Cen­tra­le i Bruxelles i Bel­gi­en. De­to­na­tio­nen mis­lyk­ke­des, men bom­ben be­stod af gas­fla­sker samt søm, skru­er og me­tal­gen­stan­de, der skul­le spre­des rundt i byg­nin­gen, så der vil­le blev dra­ebt og sår­et så man­ge som mu­ligt.

19. ju­ni: En 48-årig bri­tisk mand på­kør­te fod­ga­en­ge­re for­an en moské i Fins­bury Park i det nord­li­ge Lon­don. 1 blev dra­ebt og 10 kva­e­stet.

3. ju­ni: En hvid va­re­vogn på­kør­te fod­ga­en­ge­re på Lon­don Brid­ge i den bri­ti­ske ho­ved­stad, før 3 ger­nings­ma­end steg ud af va­re­vog­nen og over­faldt til­fa­el­di­ge per­so­ner med kni­ve på bro­en og på det na­er­lig­gen­de Bor­ough Mar­ket. 8 blev dra­ebt og 48 kva­e­stet.

22. maj: 22 men­ne­sker blev dra­ebt og 116 sår­et, da en mand ud­lø­ste en selv­mord­s­bom­be i Man­che­ster Are­na ved en kon­cert med den ame­ri­kan­ske po­p­stjer­ne Ari­a­na Gran­de. Den hjem­mela­ve­de bom­be var fuld af skru­er og me­talstyk­ker, der ved eks­plo­sio­nen spred­te død og øde­la­eg­gel­se i kon­cert­ste­dets foy­er.

21. april: 1 po­li­ti­mand blev dra­ebt og 2 al­vor­ligt sår­et, da en ek­stre­mist åb­ne­de ild imod de­res bil på Champs Élysées i den fran­ske ho­ved­stad, Paris.

7. april: En last­bil kør­te ind i en men­ne­ske­ma­eng­de på Drot­t­ning­ga­tan i den cen­tra­le del af den sven­ske ho­ved­stad, Sto­ck­holm. 4 blev dra­ebt og 15 sår­et.

22. marts: En mand kør­te en Hyun­dai 4x4 ind i fod­ga­en­ge­re på West­min­ster Brid­ge ta­et ved det bri­ti­ske par­la­ment i Lon­don. 5 blev dra­ebt og 50 kva­e­stet.

3. fe­bru­ar: En mand trak en ma­che­te, råb­te »Al­la­hu ak­bar« og for­søg­te at an­gri­be en grup­pe sol­da­ter ved Lo­u­v­re i Paris. Den 29-åri­ge egyp­ti­ske ger­nings­mand blev sår­et, da sol­da­ter­ne åb­ne­de ild mod ham.

1. ja­nu­ar: 39 blev dra­ebt og mindst 70 sår­et, da en mand be­gynd­te at sky­de på nat­klub­ben Re­i­na i Istan­bul nytår­s­af­ten.

Kil­der: Ritzau, Reu­ters m.fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.