18-årig an­holdt ef­ter bom­be­an­greb

Politiken - - TEMA - Ritzau

Ter­ror. Bri­tisk po­li­ti har an­holdt en 18-årig mand i for­bin­del­se med fre­da­gens bom­be­an­greb i et un­der­grund­stog på sta­tio­nen Par­sons Gre­en. Man­den er an­holdt på mi­stan­ke om ter­r­or­for­bry­del­ser, med­del­er po­li­ti­et i Lon­don, Scot­land Yard. Den 18-åri­ge blev an­holdt i om­rå­det om­kring hav­nen i by­en Dover i det sy­døst­li­ge Eng­land. Po­li­ti­et er end­nu ik­ke sik­re på, om der står fle­re per­so­ner bag bom­be­an­gre­bet, som po­li­ti­et be­teg­ner som ter­ror. Det er det fem­te ter­r­or­an­greb i Stor­bri­tan­ni­en på 6 må­ne­der. Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­gre­bet, hvor 29 men­ne­sker blev sår­et. De fle­ste var ble­vet for­bra­endt, mens nog­le kom til ska­de, da der op­stod pa­nik i to­get og på sta­tio­nen. In­gen mel­des al­vor­ligt sår­et.

Fo­to: Kirsty Wig­g­lesworth/AP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.