Ir­ske Ry­a­nair af­ly­ser 2.000 fly­af­gan­ge

Politiken - - TEMA - Tho­mas.flens­burg@pol.dk

Luft­fart. Det kon­tro­ver­si­el­le ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair af­ly­ser 2.000 af­gan­ge i de kom­men­de uger, men det ska­der na­ep­pe sel­ska­bet på la­en­ge­re sigt, vur­de­rer luft­fart­s­a­na­ly­ti­ker og redaktør på in­ter­net­me­di­et Check-In An­dreas Krog. »Det sker ja­evn­ligt, at fly­sel­ska­ber må af­ly­se af­gan­ge, for­di pi­lo­ter­ne skal hol­de fe­rie, el­ler der ba­re mang­ler pi­lo­ter, men i sid­ste en­de er det pri­sen på bil­let­ter, som er af­gø­ren­de«, si­ger han. Det er iføl­ge luft­fart­s­a­na­ly­ti­ke­ren i før­ste ra­ek­ke pri­sen, som er af­gø­ren­de, når kun­der­ne va­el­ger at kø­be bil­let­ter hos lav­pris­sel­ska­ber. »Med de la­ve bil­let­pri­ser er kun­der­ne indstil­let på, at der kan ske no­get som for ek­sem­pel af­lys­nin­ger«, si­ger An­dreas Krog. End­nu ved in­gen, hvor i Eu­ro­pa af­lys­nin­ger­ne ram­mer, og om Dan­mark over­ho­ve­det bli­ver be­rørt. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at kom­me i kon­takt med Ry­a­nairs ho­ved­kon­tor i den ir­ske ho­ved­stad, Dublin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.