Fly­ve­re på skrump

Politiken - - TEMA -

Letva­egt. Hvis det i frem­ti­den lyk­kes at la­ve gra­fen­for­sta­er­ket ed­der­kop­pe­sil­ke, ta­en­ker forsk­nings­le­der Jo­nat­han Brewer fra SDU, at det vil va­e­re en tek­no­lo­gi, isa­er flyin­du­stri­en vil­le ny­de godt af. Ta­enk, hvis man kun­ne er­stat­te al­le de tun­ge kon­struk­tio­ner i en fly­ve­ma­ski­ne med ma­te­ri­a­le af gra­fen­for­sta­er­ket ed­der­kop­pe­sil­ke. Det vil­le sen­de fly­ve­ma­ski­ner­ne på en ge­val­dig slan­ke­kur, som ud over at for­bed­re de­res sik­ker­hed og­så vil­le re­du­ce­re bra­end­stof­for­bru­get til gla­e­de for mil­jø­et. Man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at bi­lin­du­stri­en kun­ne få gla­e­de af den gra­fen­for­sta­er­ke­de sil­ke, som kun­ne be­ty­de en min­dre va­eg­t­af­gift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.