Vild ru­me­le­va­tor

Politiken - - TEMA -

Sci-fi. Det sto­re ma­te­ri­a­le­gen­nem­brud har og­så genop­li­vet den gam­le drøm om at etab­le­re en ru­me­le­va­tor, der kan pend­le mel­lem Jor­den og en rum­sta­tion og frag­te ma­te­ri­el og astro­nau­ter frem og til­ba­ge. Ta­en­ker man vildt, kun­ne man fo­re­stil­le sig, at man i frem­ti­den kan la­ve et fle­re tu­sind ki­lo­me­ter langt ka­bel af gra­fen­for­sta­er­ket ed­der­kop­pe­sil­ke, som mod­sat et stå­lka­bel vil va­e­re sta­er­kt nok til at ba­e­re sin egen va­egt. Hvis det lyk­kes, kan sci­en­ce fi­ction-drøm­men om en ru­me­le­va­tor – ek­sem­pel­vis som den, for­fat­te­ren Art­hur C. Clar­ke fan­ta­se­re­de om i sin ro­man ’Fon­ta­e­ner­ne i Edens Ha­ve’ – må­ske bli­ve til vir­ke­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.