Spi­der­man-sko

Politiken - - TEMA -

Fodtøj. Adi­das har i sam­ar­bej­de med det ty­ske fir­ma AMSilk la­vet en lø­be­sko med nav­net Fu­tu­recraft Bio­fa­bric, hvor over­de­len er va­e­vet med syn­te­tisk ed­der­kop­pe­sil­ke, som iføl­ge pro­du­cen­ten gør den 15 pro­cent let­te­re sam­men­lig­net med an­dre Adi­das-fa­bri­ka­ter. Ed­der­kop­pe­sil­ken gør og­så, at lø­be­sko­en er bio­ned­bry­de­lig. Den har fir­ma­et AMSilk lu­ret. Så med sko­en vil der føl­ge en lil­le pak­ke med en­zy­mer, der kan op­lø­se sko­en i køk­ken­va­sken, når den er ud­t­rå­dt og fa­er­dig, hvor­ef­ter den kan skyl­les ud i af­lø­bet. Sko­en for­ven­tes i hand­len i lø­bet af i år. Pri­sen for den ed­der­kop­pe­in­spi­re­re­de sko er ind­til vi­de­re ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.