Spind i krop­pen

Politiken - - TEMA -

Me­di­cinsk. For­ske­re har og­så sto­re for­vent­nin­ger til, at man kan bru­ge syn­te­tisk ed­der­kop­pe­sil­ke til at få krop­pen til at he­le ef­ter ska­der. For ek­sem­pel ved en over­re­vet akil­les­se­ne, hvor man for­sker i, om ed­der­kop­pe­sil­ke kan vir­ke som et slags stil­lads in­de i krop­pen, så he­lin­gen af se­nen frem­skyn­des og for­bed­res. Hos det sven­ske fir­ma Spi­ber Te­ch­no­lo­gies er det i la­bo­ra­to­ri­ets kun­sti­ge ver­den lyk­ke­des at få hu­ma­ne cel­ler til at vok­se i et stil­lads af ed­der­kop­pe­sil­ke. Fir­ma­et for­sø­ger for ek­sem­pel at la­ve va­ev, som kan re­a­ge­re på suk­ker og pro­du­ce­re in­sulin, som på sigt vil kun­ne bru­ges i be­hand­lin­gen af pa­tien­ter med di­a­be­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.