FAKTA

Blo­ke­re­de me­di­er

Politiken - - TEMA -

Iføl­ge den egyp­ti­ske or­ga­ni­sa­tion For­e­nin­gen for Tan­ke- og Ytrings­fri­hed er ad­gan­gen til i alt 405 hjem­mesi­der ble­vet blo­ke­ret. Over halv­de­len af hjem­mesi­der­ne til­hø­rer de så­kald­te VPNog proxy-ser­vi­ces, der kun­ne gø­re det mu­ligt for en egyp­ter at om­gå blokla­den. Det er dog ik­ke lyk­ke­des re­gi­met at luk­ke for ad­gan­gen til samt­li­ge VPN’er.

En ra­ek­ke uaf­ha­en­gi­ge me­di­er, som ho­ved­sa­ge­lig er ble­vet etab­le­ret ef­ter re­vo­lu­tio­nen og kun ud­kom­mer on­li­ne, har få­et de­res hjem­mesi­der blo­ke­ret, der­i­blandt den an­er­kend­te net­a­vis Ma­da Masr. De pu­bli­ce­rer dog fort­sat de­res hi­sto­ri­er på de so­ci­a­le me­di­er.

Ad­skil­li­ge me­di­er og or­ga­ni­sa­tio­ner knyt­tet til Det Mus­lim­ske Bro­der­skab er og­så for­s­vun­det fra det egyp­ti­ske in­ter­net. Li­ge­som me­di­er med ba­se i Qa­tar så­som Al-Ja­ze­e­ra. De bro­der­skabs­ven­li­ge ka­na­ler kan dog mod­ta­ges af en sa­tel­lit­sen­der og ses på tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.