23 EU-lan­de skal sam­ar­bej­de om for­svar

Politiken - - SKOLE - Ritzau

EU. 23 EU-lan­de har man­dag skre­vet un­der på, at de vil del­ta­ge i et fast ud­vi­det for­svars­sam­ar­bej­de, der skal gi­ve EU fle­re mi­li­ta­e­re mus­k­ler. Det har de gjort un­der et uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxel­les.

Sam­men med fi­re an­dre lan­de står Dan­mark uden for sam­ar­bej­det, der har som mål at in­ve­ste­re me­re i eu­ro­pa­ei­sk for­svar. Lan­de­ne skal blandt an­det gå sam­men om at ud­vik­le ud­styr, der kan stil­les til rå­dig­hed for EU’s mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner. Sam­ti­dig lover de re­gel­ma­es­sigt at øge de­res for­svars­bud­get­ter må­lt i fast pri­ser for at va­e­re i stand til at nå de fa­el­les mål.

EU's uden­rigs­chef, Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni, kal­der det »et hi­sto­risk øje­blik for eu­ro­pa­ei­sk for­svar«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.