MUSLIMSK KVINDES ANKLER NIDSTIRRET AF MANDSPERSON

Politiken - - JERNBANEDRIFT -

Og­så kvin­der iført muslimsk hel­dragt op­le­ver at bli­ve kra­en­ket. ATS har talt med fle­re af kvin­der­ne, der forta­el­ler om de ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser, de har va­e­ret ud­sat for:

»Mens jeg sad i bus 5A, op­da­ge­de jeg, at man­den over for nidstir­re­de mi­ne ankler. Det var gru­somt«.

»På vej ud af Net­to strej­fe­de en mandsperson min hånd. Jeg føl­te mig ba­re så uren bag­ef­ter«.

»Var på sy­ge­hu­set, hvor jeg skul­le hen­ven­de mig til det mand­li­ge skran­ke­per­so­na­le og vi­se id. Man­den kig­ge­de først på mit bil­le­de og stir­re­de mig der­ef­ter di­rek­te ind i øj­ne­ne. Jeg føl­te mig for­ned­ret«.

»Kom gå­en­de ind i op­gan­gen til vo­res lej­lig­hed, hvor jeg mød­te vi­ce­va­er­ten, der respekt­løst hen­vend­te sig di­rek­te til mig og sag­de »Dav«. Det var gra­en­se­over­skri­den­de«.

BREAKING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.