USIK­KER­HED OM VÅ­BEN­HVI­LE PÅ NØR­RE­BRO

Politiken - - JERNBANEDRIFT -

We­e­ken­dens vå­ben­hvile­af­ta­le på Nør­re­bro be­ty­der, at ban­der­ne er ble­vet eni­ge om ik­ke at sky­de hin­an­den fo­re­lø­big. Der­i­mod er det usik­kert, om de fort­sat vil sky­de mod til­fa­el­di­ge bor­ge­re på Nør­re­bro, op­ly­ser en kil­de i mil­jø­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.