DF-KANDIDAT VIL FJERNE MUS­LIM­SKE SYMBOLER PÅ SYGEHUSE

Politiken - - JERNBANEDRIFT -

Dansk Fol­ke­par­tis spids­kan­di­dat i Re­gion Ho­ved­sta­den, Hen­rik Thorup, kra­e­ve­de i går et ind­greb imod mus­lim­ske symboler på vo­re sygehuse.

»Et af vo­re med­lem­mer våg­ne­de for ny­lig op un­der en ope­ra­tion og var ta­et på at gå i pa­nik, da han fik øje på det ma­ske­re­de per­so­na­le. Han tro­e­de, at han var om­gi­vet af ret­tru­en­de mus­li­mer«, si­ger Hen­rik Thorup, der me­ner, at sy­ge­hus­per­so­na­let med de­res på­kla­ed­ning over­tra­e­der ma­ske­rings­for­bud­det.

»Jeg kra­e­ver et øje­blik­ke­ligt ind­greb, med­min­dre jeg kom­mer på an­dre tan­ker«, si­ger han.

Fo­to: Mar­tin Slot­te­mo Lyngstad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.