ARBEJDSTILSYNET UDSTEDER DE FØR­STE PÅBUD TIL ZEN­TRO­PA

Politiken - - JERNBANEDRIFT -

Sma­ek skal ud­de­les med na­en­som hånd (el­ler flu­es­ma­ek­ker).

Mi­kro­fo­ner skal va­e­re sluk­ke­de, når Pe­ter Aal­ba­ek fø­rer dem op un­der de an­sat­tes kjo­ler.

An­sat­te skal va­e­re iført be­skyt­tel­ses­dragt, når de bli­ver sat til at mu­ge ud hjem­me hos Aal­ba­ek og an­dre gam­le gri­se.

Aal­ba­ek må ik­ke la­ve ’he­li­kop­te­ren’ i me­d­ar­bej­der­nes på­syn. Zen­tro­pa op­ly­ser, at det kom­mer helt af sig selv. Her på si­ne gam­le da­ge kan han kun la­ve ’dro­nen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.