PØLSEREGEL PÅ VEJ

Politiken - - JERNBANEDRIFT -

Re­ge­rin­gen over­ve­jer at aen­dre på af­gifts­for­li­get, for­di fle­re gra­en­se­han­delskun­der har gi­vet ud­tryk for, at de kø­rer til Tys­kland og hen­ter øl for hyg­gens skyld:

»Der­for er det na­ep­pe nok at sa­en­ke af­gif­ter­ne. Vi må sup­ple­re med en re­gel om, at der skal ta­les tysk og ser­ve­res cur­rywurst i dan­ske su­per­mar­ke­der, så kun­der­ne får sam­me op­le­vel­se som syd for gra­en­sen«, si­ger er­hvervs­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.