Iko­nisk duk­ke med hi­jab og sta­er­ke ben

Politiken - - KULTUR - Bir­git­te.kja­er@pol.dk

De­sign. Den før­ste kvin­de, der er stil­let op til OL for USA iført hi­jab, bli­ver nu ha­ed­ret med en mi­ni-me i form af en Bar­bie. Det dre­jer sig om den 32-åri­ge fa­eg­ter Ib­ta­hij Muham­mad, der sid­ste år vandt bron­ze i Rio. Hun ind­går i duk­ke­se­ri­en Shero, der og­så ta­el­ler pla­stik­ver­sio­ner af pro­mi­nen­te kvin­der som den musku­lø­se bal­let­dan­ser Misty Copeland og fil­min­struk­tø­ren Ava DuVer­nay med dre­ad­lo­cks, beg­ge ame­ri­ka­ne­re.

Hi­jab-Bar­bie er ny­e­ste duk­ke i den mo­der­ne linje, som fir­ma­et Mat­tel lan­ce­re­de sid­ste år, ef­ter at kri­ti­ske rø­ster i åre­vis hav­de kra­e­vet en re­vi­de­ring af den blon­de, stor­bar­me­de Bar­bie, der er fra 1959, og som i øv­rigt har en kro­ps­byg­ning, der ik­ke ef­ter­la­der plads til livs­nød­ven­di­ge or­ga­ner. Der­for fås Bar­bie i dag i but­te­de ver­sio­ner og i for­skel­li­ge høj­der og hud­far­ver.

Ib­ta­hij Muham­mad gra­ed af gla­e­de, da hun blev kon­tak­tet af le­ge­tøjs­gi­gan­ten. Og bad i øv­rigt om, at duk­ken skul­le ha­ve sto­re, sta­er­ke ben, kraf­tig sort ey­e­li­ner og ba­e­re hi­jab som den før­ste Bar­bie no­gen­sin­de.

Og Ken? Ja, han er og­så ble­vet en me­re mo­der­ne mand og kan fås i tre for­skel­li­ge kro­p­s­ty­per og i he­le syv hud­far­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.