FAKTA

Må­l­bar ud­sigt

Politiken - - KULTUR -

Som led i et er­hvervs-ph.d-pro­jekt har en in­ge­ni­ør og en ar­ki­tekt ud­vik­let en me­to­de, der kan må­le ud­syn og ud­sigt. En ca­se vi­ser, at en bo­lig kan få 50 pro­cent me­re ud­sigt og sam­ti­dig en ener­gibe­spa­rel­se på 75 pro­cent. Pro­jek­tet, der snart of­fent­lig­gø­res på Niras hjem­mesi­de, fi­nan­si­e­res af bl.a. Niras Alectia Fon­den, In­nova­tions­fon­den og Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.