SOUTHAMPTON

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Det var lidt ma­er­ke­ligt. Southampton hav­de se­ne­st slå­et Aston Vil­la på ude­ba­ne og lå num­mer 15 med tre po­int ned til stre­gen, da op­ryk­ker­ne den 18. ja­nu­ar 2013 an­non­ce­re­de, at man hav­de fy­ret Ni­gel Ad­kins ef­ter too­get­halvt år, hvor eng­la­en­de­ren hav­de sik­ret til­ba­ge­ven­den til Pre­mi­er Le­ague for før­ste gang i syv år.

Men nu var han ude, og ind kom i ste­det knap 41-åri­ge Mauri­cio Po­chet­ti­no. Til at star­te med vir­ke­de det som et ma­er­ke­ligt valg – Po­chet­ti­no be­nyt­te­de sig end­da af en tolk – men ar­gen­ti­ne­ren sty­re­de først Southampton til over­le­vel­se, in­den han året ef­ter før­te klub­ben til en me­get over­ra­sken­de ot­ten­de­plads.

Si­den kom Ro­nald Ko­e­man og for­bed­re­de ar­gen­ti­ne­rens re­sul­ta­ter yder­li­ge­re. Den kon­stan­te over­pra­este­ren, som oven i kø­bet kom via of­fen­siv fod­bold, gik for­ment­lig ud over Clau­de Pu­el, der fik sil­kes­noren trods en ot­ten­de­plads og en fi­na­le i Liga Cup­pen. En me­get ma­er­ke­lig fy­ring på pa­pi­ret.

Men fransk­man­dens ud­ga­ve af Southampton blev med 41 mål i Pre­mi­er Le­ague det klart mest må­l­fat­ti­ge Southampton-hold si­den op­ryk­nin­gen, og ved an­sa­et­tel­sen af Mauri­cio Pel­le­gri­no gjor­de klub­ben det ty­de­ligt, at man vil­le se en of­fen­siv stil igen.

”Han har en fan­ta­stisk for­stå­el­se af ’The Southampton Way’, og hans spil­lestil og aspira­tio­ner mat­cher med klub­bens fi­lo­so­fi, kul­tur og am­bi­tio­ner,” lød det fra na­est­for­mand Les Re­ed ved Pel­le­gri­nos an­sa­et­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.