HENRIKH MKHITARIJAN

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

315 mil­li­o­ner kro­ner Dort­mund-man­che­ster United 24 Pl-kam­pe (15 fra start) – 4 mål Han an­kom med et ry som den for­gang­ne sa­e­sons bed­ste Bundesliga-spil­ler, men i be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen kun­ne José Mourinho end ik­ke bru­ge ar­me­ni­e­ren på sit hold, og det be­gynd­te at lig­ne en gen­ta­gel­se af Shin­ji Ka­gawa-fi­a­sko­en. Den in­tel­li­gen­te ja­pa­ner kun­ne hel­ler ik­ke fin­de sig til ret­te på Old Traf­ford ef­ter at va­e­re kom­met til fra Dort­mund, men så galt gik det ik­ke for Mkhitarijan. Ef­ter­hån­den fik han en plads på hol­det, og han slut­te­de sa­e­so­nen med at sak­se 2-0-scor­in­gen i kas­sen i Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len mod Ajax – i øvrigt i en kamp, hvor han ik­ke spil­le­de ret godt. Det var et godt bil­le­de på hans før­ste sa­e­son i Eng­land. Han kan una­eg­te­lig en hel mas­se, men det er ik­ke ble­vet kon­ti­nu­er­ligt for­løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.