LEROY SANÉ

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

375 mil­li­o­ner kro­ner Schal­ke 04-Man­che­ster City 26 Pl-kam­pe (20 fra start) – 5 mål Han var ba­re 20 år gam­mel, da han kom til Eng­land, men den ty­ske hur­tig­lø­ber hav­de vist et po­ten­ti­a­le, der be­ret­ti­ge­de til en stor trans­fer. For Schal­ke hav­de han blandt an­det kørt rundt med Re­al Madrid i en Cham­pions Le­ague-kamp, og han var i den ty­ske Em-trup, så det var ik­ke ba­re et ta­lent, City køb­te.

Han le­ve­re­de da og­så en fin de­but­sa­e­son, da han først var kom­met i gang ef­ter en sløv start. Far­ten er et vig­tigt vå­ben i Pre­mi­er Le­ague og hos det un­ge City-an­greb, som Guardiola er i gang med at byg­ge op. Ty­ske­ren blev no­mi­ne­ret til årets un­ge spil­ler, en pris som De­le Al­li end­te med at vin­de, hvil­ket si­ger en del om Sanés sa­e­son. God­kendt – men han har så stort et ta­lent, at han kan og vil bli­ve end­nu bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.