ANDRÉ AYEW

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

173 mil­li­o­ner kro­ner Swansea-west Ham 25 Pl-kam­pe (16 fra start) – 6 mål Det var ik­ke den nem­me­ste sa­e­son at skul­le pra­este­re som West Hams dy­re­ste ind­køb no­gen­sin­de. Lon­don-klub­ben hav­de net­op sco­ret sit hø­je­ste an­tal po­int i Pre­mi­er Le­ague-aeraen, så for­vent­nin­ger­ne var hø­je, og så flyt­te­de The Irons end­da fra go­de, gam­le Up­ton Park til det nye Lon­don Sta­di­um, hvor stem­nin­gen var dår­li­ge­re, og re­sul­ta­ter­ne end­nu va­e­re.

I det morads har Ayew be­fun­det sig, og det var en no­get uja­evn sa­e­son. Han var uhel­dig at bli­ve ska­det 35 mi­nut­ter in­de i sin de­but, hvor­ef­ter han sad ude to må­ne­der, og da han igen blev klar, blev for­lø­bet af­brudt af halvan­den må­ned, hvor han var til Afri­ca Cup of Na­tions. Men der­fra gik det egent­lig fint, og han slut­te­de af med fem mål og tre op­la­eg i saesonens sid­ste 13 kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.