TOT­TEN­HAMS VIG­TIG­STE SPIL­LER: HAR­RY KA­NE

Premier League Magasinet - - Program -

En­gangs­fa­eno­me­net der blev ved, og som nu har sco­ret 78 mål i 113 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe, selv­om han blot er ble­vet 24 år få uger in­den sa­e­son­start. Har­ry Ka­ne er mu­lig­vis den far­lig­ste an­gri­ber med en­gelsk pas si­den al­le­ti­ders Pre­mi­er Le­ague-top­sco­rer, Alan Shea­rer, og han er kun ble­vet me­re kom­plet si­den gen­nem­brud­s­sa­e­so­nen 2014/2015. Det er sva­ert for al­vor at ud­pe­ge en svag­hed i Ka­nes spil, selv­om Tottenham al­drig har kla­ret sig bed­re uden ham, end man gjor­de i sid­ste sa­e­son, hvor det blev til fem sej­re og tre uaf­gjor­te i de ot­te kam­pe, Ka­ne gik glip af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.