MAN­CHE­STER CI­TYS MA­NA­GER: PEP GUARDIOLA

Premier League Magasinet - - Program -

Pep Guardiolas før­ste sa­e­son i Man­che­ster City af­slø­re­de, at hans el­lers så ve­l­ud­vik­le­de fod­bold­hjer­ne på in­gen må­de er fa­er­di­g­ud­vik­let, for hol­det hav­de sto­re pro­ble­mer un­der­vejs. Be­slut­nin­gen om at bru­ge en spil­len­de ke­e­per i form af Clau­dio Bra­vo gav en mas­se bal­la­de på og uden for ba­nen, Guardiola hav­de ik­ke for­stå­et be­tyd­nin­gen af an­den­bol­de i en liga med så man­ge du­el­ler som Pre­mi­er Le­ague, og Leicester, der la­en­ge var en bleg ko­pi af sig selv, vi­ste, hvor nemt det var at kom­me til chan­cer mod Ci­tys hø­je bag­linje. Der er mas­ser af fejl at ret­te op på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.