LI­VER­POOLS VIG­TIG­STE SPIL­LER: PHI­LIP­PE COU­TIN­HO

Premier League Magasinet - - Program -

Ryg­ter­ne om at Phi­lip­pe Cou­tin­ho slut­ter sig til barn­doms­ven­nen Ney­mar i Bar­ce­lo­na fort­sa­et­ter år ef­ter år, men bra­si­li­a­ne­ren spil­ler vi­de­re på An­fi­eld, som han har gjort det i snart fem år. Un­der­vejs har han ud­vik­let sig til en spil­ler i in­ter­na­tio­nal klas­se med et frem­ra­gen­de spark, va­ev­re dri­blin­ger og blik for hold­kam­me­ra­ter­ne, men han mang­ler at vi­se sit hø­je ni­veau over en hel sa­e­son for at få pra­e­di­ka­tet som de­ci­de­ret ver­dens­klas­se­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.