TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

I sid­ste sa­e­son veks­le­de José Mourinho mel­lem 4-2-3-1 og den me­re ren­dyr­ke­de 4-3-3, men først­na­evn­te var blandt an­det for­søg på at ind­pas­se Way­ne Roo­ney i ide­a­l­op­stil­lin­gen, og hans rol­le bli­ver min­dre og min­dre. Luke Shaw er po­ten­ti­elt Man­che­ster Uni­teds bed­ste ven­stre ba­ck, men Mourinho har fle­re gan­ge kri­ti­se­ret hans form og ar­bejds­ind­sats, så det kan me­get vel en­de med, at på­li­de­li­ge Blind spil­ler. I an­gre­bet er bå­de Mar­ti­al og Ras­h­ford bedst i en cen­tral po­si­tion, men de må slås om at spil­le på kanterne, for Lukaku skal spil­le i bok­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.