TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Pel­le­gri­nos Alavés var tak­tisk me­get flek­si­belt, og der­for er det sva­ert at for­ud­se helt pra­e­cist, hvor­dan hans Southampton-hold kom­mer til at stil­le op, da det for­ment­lig kom­mer til at va­ri­e­re og sag­tens kan aen­dre sig un­der kam­pe­ne. Men sti­len vil for­ment­lig va­e­re of­fen­siv i sit grun­dud­tryk, og her har han mas­ser af kva­li­tets­spil­le­re til rå­dig­hed star­ten­de helt fra bag­ka­e­den med Ryan Ber­trand, Cédric So­a­res og Vir­gil van Di­jk til of­fen­si­ven med Ma­no­lo Gab­bi­a­di­ni, Dus­an Ta­dic og Nat­han Red­mond. Midt­ba­nen er god, og det be­ty­der, at Pi­er­re-emi­le Højb­jerg for­ment­lig kig­ger med fra ba­en­ken til at star­te med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.