BOURNEMOUTHS MA­NA­GER: ED­DIE HOWE

Premier League Magasinet - - Program -

Blot 39-åri­ge Ed­die Howe er en ae­g­te klub­mand, der har til­bragt sam­men­lagt 11 år som spil­ler og ot­te år som tra­e­ner i Bournemouth, og ud­over Arsené Wenger er han den la­engst sid­den­de ma­na­ger i Pre­mi­er Le­ague. De før­ste to sa­e­so­ner har va­e­ret go­de, og har va­e­ret med til at sa­et­te Howe i for­bin­del­se med stør­re jobs, men han er fort­sat at fin­de i Bournemouth. Kan han fort­sa­et­te suc­ce­sen i der i de na­e­ste to år, kun­ne han sag­tens en­de som af­lø­ser for Arsené Wenger i Arsenal, som det al­le­re­de har va­e­ret ryg­tet. Han fort­sa­et­ter i hvert fald med at vin­de folks til­lid med sit ven­li­ge va­e­sen og at­trak­tivt spil­len­de hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.