WEST HAMS MA­NA­GER: SLA­VEN BI­LIC

Premier League Magasinet - - Program -

Sla­ven Bi­lic var en po­pu­la­er mand i West Ham ef­ter en frem­ra­gen­de sid­ste sa­e­son på Bo­leyn Gro­und, men ef­ter den sva­e­re an­den sa­e­son er hi­sto­ri­en en an­den. Bi­lic er ik­ke ble­vet fy­ret, men util­freds­he­den med ham er ste­get, og der er på nu­va­e­ren­de tids­punkt in­gen ud­sigt til at den tid­li­ge­re for­svarska­em­pe får for­la­en­get sin tre-åri­ge kon­trakt, som ud­lø­ber na­e­ste som­mer. Der har va­e­ret fle­re dår­li­ge hand­ler, og fo­kus kom­mer til at va­e­re på, om kro­a­ten kan løf­te sit hold til­ba­ge til det ni­veau, der skaf­fe­de sy­ven­de­plad­sen i for­ri­ge sa­e­son. Sa­er­ligt pra­e­sta­tio­ner­ne i Eu­ro­pa har va­e­ret skuf­fen­de for Bi­lic’ West Ham-mand­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.