LEI­CESTERS VIG­TIG­STE SPIL­LER: JA­MIE VAR­DY

Premier League Magasinet - - Program -

Sid­ste som­mer ud­lø­ste Arsenal Ja­mie Var­dys fri­købs­klau­sul, men an­gri­be­ren fra­valg­te til­bud­det og underskrev en ny af­ta­le med Leicester. Gad vi­de, hvor man­ge gan­ge, han ta­enk­te på den be­slut­ning i lø­bet af sa­e­so­nen – og hvor man­ge gan­ge Arsè­ne Wenger gjor­de. For det blev et be­sva­er­ligt år for Var­dy, der, bort­set fra et uven­tet hat­tri­ck mod Man­che­ster City, hav­de sto­re pro­ble­mer med at kom­me til chan­cer og sco­re mål. Men ef­ter Sha­kespea­res ind­t­og på ba­en­ken fandt han sit gam­le jeg med ot­te mål i 13 kam­pe, og han er blandt liga­ens bed­ste, når han kom­mer bag et for­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.