STOKES VIG­TIG­STE SPIL­LER: JOE ALLEN

Premier League Magasinet - - Program -

Han an­kom til Liverpool sam­men med Bren­dan Rod­gers ef­ter at ha­ve va­e­ret den nor­dir­ske ma­na­gers vig­tig­ste spil­ler hos op­ryk­ker­ne Swansea, men han gled lang­somt ud i kul­den un­der Rod­gers og til sidst Jür­gen Klopp, selv­om han op­nå­e­de kult­sta­tus blandt de­le af fan­se­ne. Men Stoke har i den grad genop­li­vet Joe Al­lens kar­ri­e­rem for med seks mål i 36 liga­kam­pe score­de han to mål me­re end han gjor­de på 91 liga­kam­pe i Liverpool. Med sit ud­gangs­punkt på den of­fen­si­ve midt­ba­ne er han ble­vet me­re spilsty­ren­de og må­l­far­lig, og wa­li­se­ren står som et af Stokes bed­re ind­køb un­der Mark Hug­hes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.