STOKES MA­NA­GER: MARK HUG­HES

Premier League Magasinet - - Program -

Ef­ter tre ni­en­de­plad­ser i tra­ek, der end­nu er Stokes bed­ste pla­ce­ring i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, måt­te Mark Hug­hes se sit mand­skab ry­ge ned på en 13.plads i sid­ste sa­e­son, hvor den blø­de mel­lemva­re var en stør­re mas­se end nor­malt. Den wa­li­si­ske ma­na­ger har for­må­et at løf­te Stoke til at bli­ve et bed­re og me­re at­trak­tivt spil­len­de hold, end Stoke var un­der lands­man­den Tony Pulis, men selv­om der har va­e­ret fle­re am­bi­tiø­se ind­køb som Gi­an­nel­li Im­bu­la, Shaqi­ri, Ar­nau­tovic og Be­ra­hino, ser det ik­ke ud som om, at Hug­hes er i stand til at løf­te Stoke la­en­ge­re op i ta­bel­len end net­op ni­en­de­plad­sen, og det har få­et nog­le Stoke-fans til at ef­ter­ly­se en ny ma­na­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.