TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

Specielt i dis­se tider er det et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt bri­tisk hold, Se­an Dy­che sen­der på ba­nen i Pre­mi­er Le­ague. Der fin­des mar­kan­te uden­land­ske nav­ne i trup­pen, blandt an­dre bel­gi­ske Ste­ven De­four og den island­ske Em-spil­ler Jóhann Gud­munds­son, men de er først og frem­mest re­ser­ver på hol­det. As­hley Westwood kom til fra Aston Vil­la i vin­ter­pau­sen og får plad­sen i ide­a­l­op­stil­lin­gen, ef­ter­som De­an Mar­ney var ude he­le for­å­ret med et ødelagt knae. I an­gre­bet er og­så top­sco­rer Sam Vo­kes en op­lagt kan­di­dat til spil­le­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.