BURNLEY

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mi­cha­el Søv­sø

Burn­ley var sa­e­so­nens sen­sa­tion i 2017/2018. I hvert fald var det en mar­kant over­ra­skel­se, at Se­an Dyches trop­per end­te som The best of the rest på sy­ven­de­plad­sen og der­med kva­li­fi­ce­re­de sig til eu­ro­pa­ei­sk fod­bold. Det var en ka­em­pe pra­e­sta­tion af klub­ben, der in­den sa­e­so­nen blev reg­net som en af fa­vo­rit­ter­ne til at ryk­ke ned. Så­dan gik det ik­ke. Midt i de­cem­ber var Burn­ley helt op­pe på fjer­de­plad­sen, men fik der­ef­ter en down­pe­ri­o­de, som igen vend­te i marts må­ned, in­den den im­po­ne­ren­de slut­pla­ce­ring blev ka­em­pet i hus. In­gen tvivl om, at de­fen­si­ven var fun­da­men­tet for Burn­ley i sid­ste sa­e­son, hvor 39 mål imod var langt bed­re end Ar­se­nal og på linje med Tot­ten­ham og Li­ver­pool. For­ment­lig er det og­så den kom­men­de sa­e­sons re­cept, men spørgs­må­let er, om Tarkowski og co. i for­sva­ret kan hol­de så ta­et igen. Burn­ley er li­ge­le­des i en uvant si­tu­a­tion med en tid­lig sa­e­son­start på grund af eu­ro­pa­ei­ske kam­pe og vil ik­ke va­e­re den før­ste klub, der kan kna­ek­ke hal­sen på grund af den be­last­ning. Det bli­ver spa­en­den­de at se, hvor langt Burn­ley går, og om det på­vir­ker Pl-pra­e­sta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.