NEWCASTLE UNITED

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Newcastle er til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague ef­ter en en­kelt sa­e­son i The Cham­pions­hip, som klub­ben end­te med at vin­de. Sidst Newcastle var ne­de i den na­est­bed­ste ra­ek­ke var i 2009/10, og der end­te nor­deng­la­en­der­ne og­så med at vin­de ra­ek­ken, men Ste­ve Har­per, der var må­l­mand den­gang, ser al­li­ge­vel en for­skel på de to hold.

”Vi hav­de en hardco­re grup­pe af spil­le­re. Vi kend­te al­le­re­de til Pre­mi­er Le­ague, da vi ryk­ke­de op,” sag­de den tid­li­ge­re må­l­mand, der i dag ar­bej­der som må­l­mand­stra­e­ner for klub­bens aka­de­mi, for ny­lig til Chro­ni­c­le Li­ve.

”Hol­det, der vandt sid­ste år, hav­de til for­mål at få klub­ben ud af The Cham­pions­hip, hvil­ket blev kla­ret. De gjor­de det godt, og det var flot af dem at vin­de The Cham­pions­hip, men jeg tror, at nog­le af spil­ler­ne vil få det sva­ert i Pre­mi­er Le­ague. De får brug for hja­elp.”

På si­de­linj­en står bun­d­ru­ti­ne­re­de Ra­fa­el Benítez, men han har kun få­et spil­le­re ind sent; ved de­ad­li­ne på det­te ma­ga­sin var den fran­ske mid­ter­for­sva­rer Fl­o­ri­an Le­je­u­ne, kant­spil­le­ren Jacob Murp­hy og af­ta­len med Chri­sti­an Atsu det ene­ste, der lå fast. Den span­ske ma­na­ger me­ner, at mar­ke­det er sva­ert for en klub som Newcastle.

”Det er ik­ke let for man­ge hold, for­di mar­ke­det er en lil­le smu­le skørt. Vi er nødt til at gø­re vo­res bed­ste.”

”Vi ved, hvor vi er, og det er ik­ke ide­elt, for­di de fle­ste vil­le ger­ne ha­ve set, at der var ble­vet hen­tet en mas­se spil­le­re al­le­re­de. Men vi er nødt til at ar­bej­de vi­de­re og se, hvad vi kan gø­re,” sag­de Benítez en må­ned før sa­e­son­start.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.