Chri­sti­an Nor­denskjold Pre­mi­er Le­ague. Jour­na­list

Premier League Magasinet - - Skribenterne -

Aer­ke­kø­ben­hav­ner og sa­er­de­les skep­tisk om­kring Ca­ra­bao Cup. Selv­om jeg me­ner, at Liverpool har skuf­fet mig fle­re gan­ge, end klub­ben har gjort mig glad, ha­en­ger jeg ved år ef­ter år, da én stor op­le­vel­se op­ve­jer mini­mum ti dår­li­ge, og så­dan va­rer det ved.

Pre­mi­er Le­ague-fa­vo­rit­spil­ler: Ste­ven Ger­rard.

Stør­ste li­ve­op­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague: får jeg til ok­to­ber, når jeg skal op­le­ve An­fi­eld og The Kop for før­ste gang mod Huddersfield. Fo­re­lø­bigt må det ha­ve va­e­ret at se Li­ver­pools re­ser­ver på Brønd­by Sta­dion i som­me­ren 2015.

Bud på me­ster: Man­che­ster City Jeg for­ven­ter, at Man­che­ster City har få­et de kra­e­ve­de de­fen­si­ve for­sta­er­k­nin­ger til na­e­ste sa­e­son, der er brug for, hvis hol­det skal fun­ge­re som en en­hed. Jeg respek­te­rer Tottenham en del, men det vir­ker ba­re som om, at det al­tid bli­ver ved li­ge ved og na­e­sten.

Bud på top­sco­rer: Har­ry Ka­ne, 27 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.