ERIC BAILLY

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

285 mil­li­o­ner kro­ner Vil­lar­re­al-man­che­ster United 25 Pl-kam­pe (24 fra start) – 0 mål Alex Ferguson vid­ste godt, at han ik­ke kun­ne va­e­re Man­che­ster United-ma­na­ger til evig tid, men ud over at ef­ter­la­de et fyldt tro­fa­e­skab, var hans plan at gi­ve klub­ben yder­li­ge­re en arv: Et lang­tids­hold­bart, en­gelsk mid­ter­for­svar. For i Chris Smal­ling og Phil Jo­nes hav­de Ferguson købt det, han reg­ne­de med skul­le va­e­re Man­che­ster Uni­teds stop­per­duo i man­ge år frem­over, men fi­re år ef­ter skot­tens af­gang er vir­ke­lig­he­den en an­den.

Den­ne som­mer har Man­che­ster United hen­tet sven­ske Vi­ctor Lin­delöf, og han kom­mer på Old Traf­ford til at dan­ne mak­ker­par med Eric Bailly. Begge er de fra 1994, og mens Lin­delöf har va­e­ret en åben­ba­ring i Ben­fi­ca, over­be­vi­ste hårdt­ta­ck­len­de Bailly i sin før­ste en­gel­ske sa­e­son om, at han kan kla­re sig i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.