MORGAN SCHNEIDERLIN

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

172 mil­li­o­ner kro­ner Man­che­ster United-everton 14 Pl-kam­pe (12 fra start) – 1 mål Hvor der hand­les, der spil­des. Stor­klub­ber­ne er al­tid på jagt ef­ter den na­e­ste spil­ler fra et af de min­dre hold, der kan for­sta­er­ke de­res eget, men der er al­tid en ri­si­ko for­bun­det med det. For kan spil­le­ren løf­te sit ni­veau til og­så at pra­este­re i en klub, hvor der skal le­ve­res hver ene­ste gang i jag­ten på et top­re­sul­tat?

Det kun­ne Morgan Schneiderlin ik­ke. I Southampton var han en af Pre­mi­er Le­agu­es mest ro­ste midt­ba­ne­spil­le­re, hos Man­che­ster United blev han al­drig en pro­fil. I sit sid­ste hal­ve år spil­le­de han dår­ligt nok, hvil­ket kom Everton til go­de, for Liverpool-klub­ben hen­te­de ham i vin­ter, og de vil­le ik­ke ha­ve kun­net få ham halvan­det år tid­li­ge­re. Om han bli­ver li­ge så god som hos Saints, vil ti­den vi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.