LI­VER­POOLS MA­NA­GER: JÜR­GEN KLOPP

Premier League Magasinet - - Program -

Jür­gen Klopp har ta­get Liverpool med storm på de knap to år, ty­ske­ren nu har op­holdt sig på Mer­sey­si­de. Det pas­sio­ne­re­de va­e­sen på ba­nen og hu­mo­ri­sti­ske uden­for går godt i spa­end med scou­ser­nes op­fat­tel­se af, hvor­dan en Liverpool-ma­na­ger skal va­e­re – ud over det vig­tig­ste krav om, at han skal va­e­re suc­ces­fuld. Klopp ar­bej­der lang­sig­tet, som han har gjort i he­le kar­ri­e­ren før Liverpool, men kra­ve­ne til suc­ces er for­ment­lig og­så stør­re nu, end hvad Klopp har op­le­vet tid­li­ge­re. Han har ef­ter­hån­den haft al­le mu­lig­he­der for at pra­e­ge hol­det i sin ret­ning, og han kan i hvert fald ik­ke und­skyl­de sig med, at det ik­ke er hans hold la­en­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.